Coronamaatregelen

Algemene maatregelen

 1. Er wordt getraind en gespeeld volgens het advies van het kabinet/RIVM.
  Algemene uitgangspunten:

  1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
  2. Pas hygiëne toe;
  3. Houd 1,5 meter afstand;
  4. Werk zoveel mogelijk thuis;
  5. Vermijd drukte;
  6. Maximaal 250 toeschouwers (exclusief actieve spelers, staf of vrijwilligers) op onze accommodatie;
  7. Het is verboden op het veld of in de kantine te zingen of te schreeuwen;
  8. Als je niet wilt spelen/trainen, doe het dan niet. Neem dan contact op met je trainer;
 2. Tijdens het sporten geldt de 1,5 meter richtlijn niet.
  Vóór en ná de sportactiviteit geldt:

  1. de leeftijdscategorie t/m 12 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden;
  2. de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar houden 1,5 meter afstand tot volwassenen. Gezien de huidige ontwikkelingen adviseren we om ook onderling veilige afstand in acht te nemen.
  3. de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand. Denk hierbij ook aan de warming-up, verkrijgen van de sportmaterialen, teambespreking, plaatsnemen in de dug-out/reservebank, douchen en de nazit/het plaatsnemen op het terras.
 3. Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar de accommodatie:
  Iedereen parkeert de fiets/scooter op de parkeerplaats buiten de hekken van het AVO-terrein. Er is een parkeergebied voor fietsen afgebakend, op het parkeerterrein net buiten de hekken van de accommodatie.
  Let ook tijdens het plaatsen van de fiets op de 1,5-meter eis.
 4. Tijdens de sportactiviteit zal bij aanvang van het (voor-)seizoen regelmatig weer een corona-coördinator aanwezig zijn (herkenbaar aan een hesje) die toeziet op de naleving van de corona-trainingsregels en het mandaat heeft om in te grijpen als dat nodig is. De corona-coördinator is daarmee de beslisser op de accommodatie en rapporteert waar nodig aan het bestuur.
 5. In de berging liggen de materialen; trainers zien voor en na de sportactiviteit toe op verantwoord ophalen van dit materiaal, rekening houdend met de 1,5 meter-eis;
 6. Er zijn netten voor transport van de ballen. De trainers ontsmetten de ballen voorafgaand aan de training;
 7. Het kunstgrasveld moet een veilige omgeving zijn die je zo schoon mogelijk betreedt. Bij betreding van het kunstgrasveld moeten de handen daarom eerst verplicht worden gewassen. Bij de ingang van het kunstgrasveld staat een ontsmettingsmiddel (de ‘zeepstraat’). Houd ook hier rekening met de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 8. De kleedaccommodatie is tijdens wedstrijden weer beschikbaar. De afstandsbepalingen blijven onverminderd van kracht. We verwachten dat de kleedruimtes na het omkleden leeg én schoon worden achtergelaten: neem je sporttassen mee naar het veld.
  We doen een dringend beroep op onze eigen leden om indien mogelijk thuis te douchen;
 9. Voor alle gebruikers van onze accommodatie geldt:
  1. De kantine is (in verband met de sinds 10 augustus geldende regels voor horeca en sportkantines) enkel beschikbaar om een consumptie af te halen.
   Er zijn dus geen zitplaatsen beschikbaar, binnen of buiten;
  2. In de kantine kun je alleen betalen met pin;
  3. De kantine is (waar mogelijk) geopend tot uiterlijk een uur na de laatste sportactiviteit (dit geldt voor wedstrijden en trainingen);
  4. Er is een duidelijke routing aangegeven voor de toegang van de kantine en kleedruimtes. In- en uitgang zijn gescheiden. Ook in de kantine dient 1,5 meter afstand te worden aangehouden;
  5. De beschikbare consumpties (beperkt assortiment, mede afhankelijk van de vrijwilligersbezetting) kunnen worden opgehaald aan de bar, waarna je je consumptie(s) mee naar buiten neemt;
  6. Er zal u gevraagd worden uw gegevens achter te laten t.b.v. bron- en contactonderzoek. Uw gegevens worden uiterlijk 14 dagen nadien vernietigd;
  7. Houd rekening met slecht weer. Neem bijvoorbeeld een paraplu mee;
  8. Op het AVO-terrein volg je de visuele aanwijzingen, zoals informatieborden, belijning en looproutes én aanwijzingen van onze vrijwilligers op;
   De vrijwilligers worden geïnstrueerd oftewel (ook) gehouden aan deze regels welke door het bestuur zijn vastgesteld. Discussie -mocht deze er zijn- vindt plaats met een lid van het bestuur (en niet met de vrijwilligers);
 10. Richtlijnen vervoer: we verwachten dat leden die uitkomen voor AVO Assen het advies van de overheid opvolgen en een mondkapje dragen als je in 1 auto reist met mensen buiten je huishouden (zorg dus dat je altijd een mondkapje meeneemt bij uitwedstrijden; alleen de leeftijdscategorie t/m 12 jaar hoeft geen mondkapje te dragen);
 11. Kom je uit een gebied met oranje reisadvies dan volg je het advies van de overheid om 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan;
 12. Maak een vastgestelde besmetting in uw gezin kenbaar bij het bestuur. We bespreken dan welke maatregelen er nodig zijn voor u en binnen de vereniging.

 

Specifieke trainingsregels

 1. Ouders die kinderen met de auto of de fiets brengen worden gevraagd de kinderen veilig af te zetten. Houd daarbij afstand tot andere ouders en laat de ingang van het complex vrij. Na de training kunnen de kinderen daar ook weer (op tijd) opgehaald worden;
 2. Ouders en andere bezoekers hebben tijdens trainingen geen toegang tot het AVO-terrein;
 3. De trainingen worden geleid door de aangestelde trainers. Als je niet kunt trainen meld je dat vooraf aan jouw trainer;
 4. Ga voor de training thuis naar de wc en was je handen. Doe dat na de training ook thuis;
 5. Vul thuis je eigen bidon met drinken, dat kan niet bij AVO;
 6. Kleed je thuis om (ook alvast de kunstgrasschoenen aantrekken) en laat sporttassen thuis. De kleedruimtes blijven tijdens trainingen gesloten;
 7. Na afloop van de training verlaat je het kunstgrasveld aan de achterzijde van het kunstgrasveld en loop je via het tegelpad terug naar de ingang, pak je je spullen en verlaat je direct de accommodatie.