Alcoholbeleid

Geen 18? Geen alcohol!

De nieuwe Drank- en Horecawet is heel helder over alcoholgebruik en verantwoord schenkbeleid in sportkantines. AVO neemt  duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de kantinemedewerkers.

De regels

Ben je nog geen 18? Dan nuttig je geen alcohol in de kantine, overige ruimtes van het gebouw en op de terreinen van de verenigingen. Deze regel willen wij zo goed mogelijk naleven, maar het blijkt dat jongeren beneden de 18 jaar wel proberen om bij ons alcohol te kopen en te nuttigen. En als het kopen niet zelf lukt, dan wordt vaak iemand van 18+ ingeschakeld. Ook komt het voor dat ouders alcohol geven aan hun zoon/dochter die nog geen 18 jaar is. Dit kan en mag niet! Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

  • Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwak alcoholische drank en sterke drank.
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes, dit geldt ook in sportkantines.
  • Jongeren onder de 18 jaar lopen het risico op een taakstraf of een boete als je met drank wordt betrapt op een openbare plek. Sinds 1 januari 2014 is deze boete € 45,= als je tussen de 12 en 16 jaar bent. Ben je 16 of 17 jaar, dan is de boete € 90,=.
  • Sportkantines die alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar kunnen ook een boete krijgen. Deze boete bedraagt € 1360,=. Verkoopt de sportkantine vaker alcohol aan jongeren zonder de leeftijd vast te stellen? Dan kan de burgemeester een vergunning schorsen.

De praktijk

De kantinemedewerker moet volgens de wet vaststellen of iemand 18 jaar is. Alleen als onmiskenbaar is dat de koper oud genoeg is, kan van leeftijdscontrole worden afgezien. Bij leeftijdsvaststelling moet de jongere op verzoek van de kantinemedewerker een geldig legitimatiebewijs laten zien. Als de jongere geen geldig document kan overleggen en de kantinemedewerker niet zeker is over de leeftijd, mag geen alcohol aan de jongere worden verkocht.
Let wel: het gaat er ook om voor wie de alcoholhoudende drank is bestemd. Als iemand boven de 18 jaar alcohol koopt die bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar dan dient dat geweigerd te worden. Bij feesten en evenementen wordt middels gekleurde polsbandjes duidelijk in welke leeftijdscategorie de jongere valt.

AVO Assen vraagt iedereen om deze regels na te leven, hierop toe te zien en elkaar er op aan te spreken!

De sancties

Ben je jonger dan 18 jaar en gebruik je alcohol op één van onze accommodaties, dan loop je grote kans om geschorst te worden. Bij herhaling kan royement volgen. Dit geldt tevens voor personen die ouder zijn dan 18 jaar en alcohol geven aan jongeren onder de 18 jaar. Bij feesten zullen extra controles worden uitgevoerd.
Krijgt AVO als gevolg van een overtreding een boete opgelegd, dan wordt deze boete doorberekend aan diegene die de overtreding heeft gemaakt.